ERSATZ - ersatz

ERSATZ - ersatz

ERSATZ - ersatz or non fatted paper

Ersatz papier is vetwerend papier en ideaal voor het verpakken van vette producten. - Ersatz paper is grease resistant paper and ideal for packaging fatty products.

 

Onze producten zijn in alle formaten leverbaar en worden verpakt naar gelang wens. Our products are available in all formats and are packaged according to desire.