VISPAPIER - fish&chips paper

VISPAPIER - fish&chips paper

VISPAPIER - fish & chips paper

Is geschikt voor de vishandel. - Is suitable for the fish trade.

 

Onze producten zijn in alle formaten leverbaar en worden verpakt naar gelang wens. Our products are available in all formats and are packaged according to desire.